Minister: volkenrecht vernieuwen

Minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen pleitte vanmorgen bij de opening van de tweedaagse internationale conferentie ter herdenking van de Eerste Haagse Vredesconferentie voor modernisering van het volkenrecht. De minister wil dat er een ,,handzaam instrumentarium'' ontstaat om iets te kunnen doen aan mensenrechtenschendingen in een land waarbij de ,,schendende'' staat zich beroept op zijn soevereiniteit. Juristen zouden dat moeten oppakken.

De conferentie werd geopend door oud-minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo. Koningin Beatrix woonde de openingsceremonie bij, honderd jaar nadat haar grootmoeder koningin Wilhelmina op 18 mei 1899 de Vredesconferentie opende in Huis ten Bosch.

Van Mierlo begroette VN-secretaris-generaal Kofi Annan: ,,Aan uw organisatie is veel toevertrouwd van het erfgoed'' van de Eerste Haagse Vredesconferentie.

Annan ziet de VN op een ,,gevaarlijk pad'', nu de NAVO-landen zonder expliciete toestemming van de Veiligheidsraad zijn overgegaan tot militaire actie tegen Joegoslavië, ook al was die ,,nodig'' door de massale schendingen van de mensenrechten in Kosovo.

De Ghanees betreurt dat er tot nu toe geen eensgezindheid is bereikt in de Veiligheidsraad over Kosovo: ,,Als de Raad het niet eens wordt, zullen wij de ideeën verraden die de oprichting van de VN hebben geïnspireerd.'' (ANP)