Minderheden

In een reactie op mijn brief (11 mei), waarin ik onder meer inga op de rechten van de islamitische minderheden in Bulgarije, merkt T.E. Puister op dat de Bulgaarse Grondwet het verbiedt om politieke partijen te vormen op etnische grondslag (15 mei).

Echter, vrij snel na de val van de communistische partijleider Todor Zjivkov, werd op 4 januari 1990 de `Dvizjenie za prava i svobodi' opgericht, de `Beweging voor rechten en vrijheid', een partij die exclusief opkomt voor de belangen van de islamitische minderheden in het land. Van oktober 1991 tot november 1992 verleende deze partij gedoogsteun aan het democratische minderheidskabinet van Filip Dimitrov. Van december 1992 tot oktober 1994 maakte de beweging zelfs deel uit van de regering. Bij de verkiezingen van 1997 vormde ze de drijvende kracht achter de Unie voor Nationale Redding, die 7,6 procent van de stemmen behaalde.

    • Alphen A
    • Martin Lamboo