Korenwolf

Wie in NRC Handelsblad van 11 mei het artikel van Koen Greven: `Hamsterwake tegen uitsterven korenwolf' leest, kan nauwelijks geloven dat er gezaghebbende mensen zijn die de oplossing van een brandend vraagstuk zoals het verdwijnen van de laatste hamsters (Cricetus cricetus) op deze manier in de publiciteit brengen.

Van de honderden hamsters die Limburg nog enkele tientallen jaren geleden telde, zijn er drie over, voor welke dan nu een symbolische wake wordt gehouden. Het is echter een raadsel dat niemand de ware oorzaak durft te noemen die ten grondslag aan deze hamsterslachting ligt.

De oorzaken die Greven in zijn artikel noemt, zijn het steeds massaler worden van de landbouwmachines, de landbouw-bestrijdingsmiddelen, het hamsterbiotoopverlies door urbanisatie en door uitbreiding van de industrie, en verder de tol die uil, hond, das en mens van de hamster eisen. In een tv-uitzending gaf hoogleraar Lucas Reijnders zelfs volledig de schuld aan loslopende honden. Waarschijnlijk is de laatstgesneuvelde van het viertal hamsters inderdaad dusdanig door een hond toegetakeld dat het beest de geest heeft gegeven.

Wie echter de officiële cijfers leest over het enorme aantal vossen dat in Limburg in de laatste jaren is geschoten, zou toch tot de conclusie moeten komen dat de vos de hoofdschuldige in het drama is. Een vos jaagt 365 nachten per jaar. Hij of zij kent alle trucs en middeltjes om een hamster uit te graven of op het veld te verschalken. Een verwilderde (hebben we die nog?) en/of loslopende hond zal ongetwijfeld wel eens een hamster grijpen, maar dat zet, men vergeve me de uitdrukking, geen zoden aan de dijk. De slimme, eeuwig waakzame, alerte, onvermoeibare vos kan deze ongelijke strijd tegen de Cricetus cricetus in alle rust voeren.

Natuurlijk moeten wij eerbied hebben voor de prachtige rover die de vos nu eenmaal is. Maar hij moet wel binnen redelijke perken worden gehouden. Twee vossen per 500 hectare is mooi en nuttig, maar 50 is te veel.

Klagen over de in gebreke blijvende overheid helpt niets. De enige organisatie die de middelen en de kennis in huis heeft om de hamster te redden zijn de wildbeheereenheden. Zolang niemand durft te zeggen dat zij officieel dienen te worden ingeschakeld om de vossenstand tot normale proporties terug te brengen heeft de hamster – en met hem vele andere diersoorten – in Nederland geen toekomst meer.

    • W. Huygen