Koophuis bereikbaar voor lagere inkomens

Mensen met een relatief laag inkomen kunnen gemakkelijker een huis kopen. Zij krijgen maandelijks een deel van de hypotheekrente vergoed. De hoogte van deze bijdrage wordt periodiek aangepast aan het inkomen van de koper. Aan de prijs van de woning en de omvang van de hypotheek worden grenzen gesteld.

Dit blijkt uit het nieuwe wetsontwerp dat de fracties van CDA, D66, PvdA en VVD gisteren bij de Tweede Kamer hebben ingediend. Dit initiatief is een compromis tussen een voorstel van CDA en PvdA uit 1997 en het ontwerp dat het kabinet in februari indiende. De vier fracties vonden al eerder dat dit laatste plan om het eigen woningbezit bij lagere inkomensgroepen te stimuleren niet ver genoeg ging. Het vorige kabinet vond het voorstel van CDA en PvdA financieel niet solide: de kosten ervan kunnen gemakkelijk uit de hand lopen.

In het regeerakkoord werd afgesproken dat het kabinet binnen een half jaar met een eigen voorstel zou komen. In het gisteren ingediende voorstel kunnen kopers van 23 jaar of ouder een bijdrage in de rentelasten van maximaal 301 gulden per maand krijgen. Ook wordt de betaalde overdrachtsbelasting vergoed in de vorm van een maandelijkse toeslag van 39 gulden. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen zijn het inkomen en het eigen vermogen aan een maximum gebonden. Voor een tweepersoonshuishouden onder de 65 jaar geldt een belastbaar inkomen van 47.750 gulden en een vermogen van 58.400 gulden als grens. Voor zo'n huishouden boven de 65 jaar gelden als maximumbedragen respectievelijk 41.250 gulden en 93.850 gulden. Elke drie jaar wordt beoordeeld of de koper nog voor een bijdrage in aanmerking komt en hoe hoog die is.

De prijs van de woning mag op niet meer dan 247.400 gulden getaxeerd zijn en de hypotheek mag niet hoger zijn dan 80 procent van deze waarde: 197.900 gulden.

Na verkoop van de woning en de koop van een andere blijft het recht op de bijdrage bestaan. Hoeveel dan voor die nieuwe woning wordt betaald is niet meer van belang. De bijdrage blijft behalve op het inkomen gebaseerd op de kosten van de eerste woning.