Israel kiest

Ehud Barak – die het grootste deel van zijn leven in een hiërarchische organisatie heeft doorgebracht en wiens vaardigheden merendeels zijn verbonden met het gebruik van geweld – is nu belast met de regering van een land in crisis en een verdeelde samenleving. Hij zal hard moeten werken om het vertrouwen van de bevolking te winnen en om voor zichzelf een positie op te bouwen van een niet-militaire leider. Barak heeft een zakelijke en geloofwaardige campagne gevoerd. Nu moet hij bewijzen dat hij niet alleen in staat is een verkiezing te winnen, maar ook dat hij een echte leider is.

Het volk hunkert naar een man van de waarheid, iemand die de samenleving dient en sociale hervormingen doorvoert. Barak zal de leider van het gehele volk moeten zijn. Hij moet het vertrouwen van zijn tegenstanders winnen zonder dat van zijn kiezers te verliezen. Hij zal voorrang moeten geven aan de behoeften van de bevolking, maar ook aandacht moeten schenken aan de kansarmen, aan de minderheden, aan de anderen.

Jordan Times

Barak heeft plechtig beloofd om het vastgelopen vredesproces aan het Palestijnse, Syrische en Libanese front nieuw leven in te blazen. We verwachten dat hij die beloftes zo snel mogelijk inlost.

Syrië heeft duidelijk aangegeven dat het de onderhandelingen met Israel wil hervatten vanaf het punt waarop ze zijn blijven steken tijdens de regering Rabin-Peres. Het is nu tijd om dat inderdaad te doen.

[...] Barak heeft een gouden kans om het geloof en het vertrouwen in het vredesproces te herstellen onder de Arabische volken in de regio.

De verkiezing van 120 Knessetleden is niet minder belangrijk dan de verkiezing van de nieuwe premier. Baral zal niet in staat zijn te regeren zonder een solide parlementaire steun. Alle tekenen wijzen erop dat de Arbeiderspartij erin geslaagd is een aanzienlijke meerderheid in de Knesset te behalen. Deze uitkomst voorspelt veel goeds voor de nieuwe Israelische regering. Laten we hopen dat het doek opgaat voor een nieuw tijdperk in het Israelische politieke landschap, een tijdperk dat niet geteisterd zal worden door de extremisten.

New York Times

Barak zou in staat moeten zijn om een centrum-linkse coalitie te formeren. Maar het zal moeilijk voor hem zijn de tegenstrijdige eisen van alle groeperingen die willen regeren met elkaar te verzoenen.

[...] De Palestijnen moeten geen drastische veranderingen verwachten. Een van de redenen waarom Barak won, was dat hij de kiezers ervan heeft overtuigd dat hij de veiligheid van Israel niet zou verkwanselen. De Palestijnen, die tijdens de campagne geweld hebben gemeden, zouden er daarom goed aan doen om in die geest te blijven handelen.

[...] Baraks grootste uitdaging zal zijn om een gevoel van eenheid te herstellen onder een verdeeld electoraat, dat het beu is zijn verdeeldheid te laten exploiteren door politici. Ook moet hij zijn natie weer gezond maken en het sluimerende vredesproces weer tot leven brengen.