Huisarts beter scholen in infectieziekte

Aankomende huisartsen moeten tijdens hun opleiding ook aandacht gaan besteden aan zeldzaam voorkomende infectieziekten. Dit staat in het Actieplan preventie legionella dat de ministers Borst (Volksgezondheid) en Pronk (VROM) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Daarnaast moeten ziekenhuizen, verpleeghuizen en inrichtingen, maar ook sauna's, zwembaden en grote publieke gebouwen voor hun warm water een beheersplan op te stellen. Er komt ook een landelijke controlelijst die gemeentes moeten gaan hanteren bij grote evenementen. Daarin staat onder meer waarop moet worden gelet bij de watervoorziening en hoeveel toiletten er moeten zijn.

In het actieplan schetsen de ministers de maatregelen die nodig zijn om de kans op herhaling van een legionella-epidemie te verkleinen. Na de Flora die in februari in Bovenkarspel werd gehouden raakten werd 233 bezoekers ziek, van wie zo'n 150 zeker besmet werden met de legionellabacterie. Van hen overleden er 23 van wie 16 zeker aan de opgelopen veteranenziekte. Beide bewindslieden leggen het accent op het voorkomen van nieuwe infecties, hoewel het volledig uitsluiten daarvan onmogelijk is. Centraal staan strengere regels voor de warmwatervoorziening zowel voor `publieke'gebouwen in de gezondheidszorg als voor hotels, sauna's en zwembaden. Ook zal de voorlichting worden uitgebreid.

Daarnaast kondigen de ministers maatregelen aan om alle verantwoordelijken voor de preventie, opsporing en bestrijding van infectieziekten beter te laten samenwerken. De inspecties die daar een taak bij hebben moeten het toezicht gaan intensiveren. Het gaat daarbij om de inspecties voor de gezondheidszorg, de gezondheidsbescherming en de milieuhygiëne en om de Arbeidsinspectie. Deze moeten ook een handhavingplan opstellen.

Huisartsen moeten van Borst gaan werken aan een 'rapid alert-systeem'. Dit gesloten computernetwerk dient om huisartsen snel te kunnen informeren over het voorkomen en bestrijden van infectieziekten.

Daarnaast moeten de gemeentelijke gezondheidsdiensten zorgen voor een bereikbaarheidssysteem dat garandeert dat binnen 24 uur alle huisartsen en poortartsen in de ziekenhuizen kunnen worden gewaarschuwd. Borst wil ook de voorlichting aan de huisartsen over zelden voorkomende infectieziekten uit gaan breiden. Zij wil ook dat daar in de opleiding tot huisarts meer aandacht aan wordt besteed.