Fonds wil meer invloed

Het Fonds voor de Podiumkunsten wil in de nieuwe Cultuurnota-periode (2001-2004) invloed uit gaan oefenen op aard en inhoud van de aanvragen. Nu neemt het Fonds aanvragen in ontvangst, beoordeelt ze en subsidieert ze indien ze voldoende vertrouwen wekken. Straks wil het Fonds meer als `coach' gaan optreden, talentvolle kunstenaars opsporen en `subsidierijp' maken en opdrachten verstrekken die de `culturele diversiteit' bevorderen. Het gaat in eerste instantie om een proefproject in de vier grote steden.

Dit beleidsvoornemen maakte Ben Hurkmans, directeur van het Fonds, gisteren bekend tijdens een door het Theater Instituut Nederland georganiseerde bijeenkomst. Volgens Hurkmans rechtvaardigen ,,de ontwikkelingen in de smaneleving'' bovendien niet langer een strikte waterscheiding tussen professionele en amateuristische podiumkunsten. Hij stelde voorts, dat het aantal regelingen en regels moet worden teruggedrongen, die `een keurslijf' vormen voor het Fonds en voor de aanvragers. De verschillende advies-afdelingen moeten plaats maken voor één commissie van adviseurs.