ECT dreigt A'dam met klacht bij EU

Het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT dient een klacht in bij de Europese Commissie als Amsterdam te veel subsidie geeft voor een nieuwe containerterminal in de plaatselijke haven. Dit schrijft ECT in een brief aan het gemeentebestuur van Amsterdam.

De Amsterdamse raad moet zich morgenmiddag uitspreken over de bouw van de nieuwe terminal, waarvoor het college 282 miljoen gulden subsidie wil uittrekken. Exploitant Ceres, eigendom van de Amerikaanse ondernemer Kristof Kritikos, legt 96 miljoen op tafel.

Rotterdam vermoedt dat sprake is van onoirbare overheidssubsidie en noemt de plannen voor een nieuwe containerterminal in Amsterdam ,,volstrekt irreëel''. ECT en zusterbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST), waarvan ECT voor 30 procent aandeelhouder is, vechten in hun gezamenlijke brief de Amsterdamse voornemen ook op zakelijke gronden aan. Ceres denkt de overslag van containers in Amsterdam, nu bijna 30.000 stuks, door de nieuwe terminal te kunnen opvoeren naar 600.000. Rotterdam acht dat scenario onhaalbaar. ECT vreest dat Ceres tegen ,,onrealistisch lage tarieven moet werken'' om de terminal te kunnen exploiteren. Dit werkt volgens het Rotterdamse bedrijf `prijsbederf' in de hand.

ECT wijst erop dat de grote rederijen elkaar opzoeken in slechts enkele hoofdhavens. Rederijen als P&O Nedlloyd, Maersk en Sea-Land zijn in Rotterdam een samenwerkingsverband (ERS) aangegaan omdat ze ieder voor zich te weinig volume hebben voor rendabel containervervoer per spoor met het achterland.

ECT maakt zich grote zorgen over de financiële betrokkenheid van Amsterdam bij het project. ECT denkt dat de gemeente met de voorgenomen steun mededingingsregels overtreedt. Bij haveninfrastructuur geldt als regel dat de kosten van havenbekkens, bedrijfsterreinen en kademuren dienen te worden doorberekend aan de gebruikers van de haven. ECT vermoedt dat dit in Amsterdam niet gebeurt. Dat Amsterdam bovendien meebetaalt aan containerkranen noemt ECT `ongebruikelijk'. Als blijkt dat de steunverlening in strijd is met Europese regels, dan zal ECT zich onmiddellijk tot Brussel wenden.

,,Dat moeten ze dan vooral doen. Wij hebben er alle vertrouwen in'', laat de Amsterdamse havenwethouder Groen weten. Hij kon vanmorgen niet uitgebreid reageren op de brief, die hij nog maar net ontvangen had. Volgens het gemeentelijk havenbedrijf van Amsterdam zal Ceres een `marktconforme' huur voor de kranen betalen, gerelateerd aan de kostprijs.

CONTAINERSpagina 19

    • Herman Staal
    • Marc Serné