De zeven senatoren

H. Wiegel (57)

Jeugdige senator (sinds 1995) en voormalig politiek leider (tot 1982) die de VVD in de jaren zeventig groot maakte. VVD'er met een groot politiek instinct en een geringe voorliefde voor de huidige paarse coalitie. Hanteerde als oppositieleider in de Tweede Kamer, ten tijde van het roemruchte kabinet-Den Uyl, een ramkoers. Maar in wezen is hij een harmonieus ingestelde liberaal met conservatieve trekjes. Beroept zich graag op ,,de mensen in het land'' of op zijn boerenverstand. Wekte in zijn periode als commissaris der koningin in Friesland (1982-1994) regelmatig de indruk dat hij nog eens terug zou keren naar Den Haag. Maar toen hij in 1986 weer minister wilde worden, werd dit geblokkeerd door toenmalig VVD-leider Nijpels en de Provinciale Staten van Friesland. Toen hij begin jaren negentig nog eens lijsttrekker dacht te worden, zette toenmalig partijleider Bolkestein hem de voet dwars. Is nog altijd immens populair bij de VVD-achterban, maar moest in de era-Bolkestein genoegen nemen met een plaats op het tweede plan. Keert terug in de nieuwe Eerste Kamer.

    • Kees van der Malen
    • Gijsbert van Es