Vrouw Koeweit vlakbij kiesrecht

De Koeweitse regering heeft vrouwen gisteren onverwachts en tot hun vreugde actief en passief stemrecht toegekend, zij het nog niet in de parlementsverkiezingen van juli. Het dan te kiezen parlement zal het in opdracht van de emir genomen besluit nog moeten toetsen, en aanvaarding ervan hangt af van de verkiezingsresultaten. Conservatieve critici noemden het regeringsbesluit alvast ongrondwettig en onislamitisch.

Het Koeweitse parlement, dat zich altijd heeft verzet tegen vrouwenkiesrecht, werd eerder deze maand door de emir ontbonden nadat parlementsleden hadden gedreigd de minister van Islamitische Zaken naar huis te sturen wegens fouten en omissies in een nieuwe Koran-uitgave. Aan de ingreep van de emir gingen twee jaren van conflicten tussen parlement en regering vooraf. Als de Koeweitse mannen op 3 juli een parlement kiezen met een groot pro-regeringsblok en voldoende liberalen, kan het vrouwenkiesrecht het halen. Liberale parlementariërs hebben zich sinds 1971 ingezet voor de rechten van de vrouw, maar zijn steeds gestuit op taai verzet van de conservatieven. Maar volgens een hoogleraar politieke wetenschappen, Abdul-Ridha Asiri, heeft het voorstel nu meer kans omdat de emir zich erachter heeft opgesteld.

Een lid van het ontbonden parlement, de conservatief Ahmed Baqr, noemde vrouwenkiesrecht ongrondwettig. ,,We zijn een conservatieve maatschappij, en wanneer een man stemt vertegenwoordigt hij zijn hele familie'', zei hij. Maar activisten voor de rechten van de vrouwen toonden zich opgetogen. ,,We zijn meer dan verrukt (..) Dit is een zeer gewaagde stap van zijne hoogheid de emir'', zei Seham Razzouki, een van twee vrouwen die in de raad van bestuur van de staatsoliemaatschappij Kuwait Petroleum Corp zitten. Koeweitse vrouwen leiden ondernemingen en kranten en bekleden hoge functies in overheidsdienst. Zij hoopte dat het komende parlement de moed zal hebben de maatregel goed te keuren ,,zodat Koeweit een echte democratie kan worden, niet een democratie voor de helft van de maatschappij''.

In het Arabisch Golfgebied heeft alleen Koeweit een parlement. Qatar heeft recentelijk vrouwenkiesrecht ingevoerd, maar dat betreft alleen gemeenteraden met een adviserende taak. Het niet-Arabische Iran kent zowel een parlement als passief en actief vrouwenkiesrecht. (Reuters, AP)