Steun voor referendum slinkt snel in Eerste Kamer

De kans op aanvaarding van het referendum door de Eerste Kamer is geslonken nu senator Bierman (Groenen, provinciale lijsten) gisteren heeft besloten tegen te stemmen.

Bierman heeft zich door vertegenwoordigers van diverse lokale en provinciale partijen ervan laten overtuigen dat het correctief wetgevingsreferendum ,,in de praktijk niets voorstelt'', zodat het ,,eigenlijk geen zin meer heeft vóór te stemmen''. De stem van Bierman is, net als die van alle 23 VVD-senatoren, nodig om in de Eerste Kamer een vereiste tweederde meerderheid te halen. Bij de VVD-senaatsfractie dreigen vooralsnog vijf leden tegen te stemmen.

De Eerste-Kamerfractie bespreekt vanavond een voorstel van fractielid Van Eekelen die wil dat de stemming over het referendum wordt uitgesteld. Fractievoorzitter Ginjaar noemt uitstel ,,zeker een mogelijkheid''. De VVD-senatoren hebben forse kritiek op de wijze waarop het kabinet en de Tweede Kamer de grondwetswijziging voor invoering van het correctief referendum hebben behandeld. Daarbij zijn, zegt Ginjaar, ,,allerlei politieke vragen niet aan de orde geweest die nu wel door de Eerste Kamer moeten worden behandeld''. Hij doelt daarmee op een notitie over de praktische uitwerking van het referendum die minister Peper (Binnenlandse Zaken) enkele weken geleden naar de Eerste Kamer heeft gezonden. ,,Die notitie moet eerst door de Tweede Kamer worden behandeld'', zo meent Van Eekelen.

D66-leider De Graaf zegt dat de Tweede Kamer ,,geen enkele behoefte'' heeft aan heropening van het debat over het referendum. ,,Alle argumenten zijn gewisseld. De Eerste Kamer weet genoeg om te kunnen stemmen'', aldus De Graaf.

Afgelopen vrijdag heeft De Graaf aangekondigd dat D66 uit het kabinet stapt wanneer de VVD-senaatsfractie niet als geheel voor het referendum stemt. Deze aankondiging heeft in VVD-kring irritatie gewekt. ,,Het kan contraproductief werken als je zo onder druk wordt gezet'', meent fractieleider Ginjaar. Van Eekelen: ,,Ik vind die oproep ondemocratisch. Eerst voeren wij een debat, pas daarna zijn de stemmingen aan de orde.'' Bierman zegt alleen voor te willen stemmen als het kabinet een halt toeroept aan gemeentelijke herindeling. Het is niet waarschijnlijk dat hij deze toezegging krijgt.

DOSSIER www.nrc.nl