Personalia

Mr. G. van Woerkom volgt waarschijnlijk mr. P. Nouwen op als hoofddirecteur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. De raad van toezicht van de organisatie heeft hem voorgedragen voor die functie. De bondsraad beslist op 12 juni over de voordracht. Van Woerkom (43) is nu lid van het Groepsbestuur van BBDO Nederland, onderdeel van het internationaal werkende comunicatiebedrijf Omnicom. Als de bondsraad de voordracht steunt, gaat de benoeming per 1 augustus in.