Melkert: kritiek op Kok niet sterk

PvdA-fractieleider Melkert bestrijdt dat premier Kok bij de afhandeling van de Bijlmerramp in gebreke is gebleven.

Volgens Melkert heeft de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp geen overtuigende argumenten gegeven voor zijn zware kritiek op de minister-president.

De enquêtecommissie geeft niet aan ,,wat de momenten zouden zijn geweest om de minister-president te vragen `neem nu het initiatief, ga er nu eens op af' '', zo zei Melkert gisteren in het televisieprogramma Buitenhof.

De enquêtecommissie meent dat Kok de afgelopen jaren te weinig actief is geweest om de onrust over de nasleep van de Bijlmerramp in de ministerraad te bespreken en is van oordeel dat de premier daarmee ,,niet in overeenstemming met zijn functie'' heeft gehandeld.

De Tweede Kamer debatteert deze week met de enquêtecommissie. Het kabinet wees vorige week de kritiek van de enquêtecommissie op de rol van Kok af, maar in antwoord op schriftelijke vragen van de Kamer bleef de enquêtecommissie tegelijk bij haar opvatting dat de minister-president te weinig actief is geweest en hij verscheidene mogelijkheden heeft gehad om initiatief te tonen.

Melkert wijst ook de zware kritiek van de enquêtecommissie op minister Borst (Volksgezondheid) af. Hij is van mening dat de minister niet kan worden verweten dat door haar optreden het aantal ziektegevallen als gevolg van de Bijlmerramp is toegenomen, zoals de commissie doet. Melkert zei letterlijk dat hierover ,,nog te veel vragen overblijven''.

Melkert vindt wel dat de enquêtecommissie gelijk heeft met de conclusie dat de coördinatie tussen de ministers van Verkeer en Waterstaat en die van Volksgezondheid te kort heeft geschoten. Volgens hem zijn de beide ministers ,,vrij permanent reactief'' geweest en is het kabinet op een ,,aantal momenten'' hetzelfde te verwijten. Het kabinet zou zich daar in zijn reactie op het Bijlmerrapport ,,iets te makkelijk van afmaken''.