Kritiek MKB op privatiseringsplan sociale zekerheid

Werknemers moeten gaan meebetalen aan de uitvoering van sociale verzekeringen zodra deze geprivatiseerd is. Dat schrijft MKB-Nederland in een vandaag aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) gepresenteerde nota. Het kabinet meent dat alleen de werkgevers voor de uitvoeringskosten moeten opdraaien.

MKB-Nederland reageert met de nota op de plannen van het kabinet om na 2002 de uitvoering van de sociale zekerheid te privatiseren. Zo zullen onder meer de huidige vijf uitkeringsinstellingen, zoals het Gak, zich na die datum op een vrije markt van sociale verzekeringsprodukten mogen begeven en elkaar op prijs en kwaliteit kunnen beconcurreren.

Opdrachtgever van deze zogenoemde commerciële uvi's zijn de werkgevers en werknemers samen. In de redenering van MKB-Nederland stellen zij samen een pakket vast dat ze van hun uvi willen afnemen en moeten zij er ook beide voor betalen.

,,Wij willen niet dat werkgevers en werknemers samen een contract opstellen, dat alleen de werkgevers ervoor betalen en de werknemers een free ticket krijgen'', zegt voorzitter H. de Boer van MKB-Nederland.

Het voorstel van MKB-Nederland past niet bij de meest recente ontwikkelingen waarbij steeds meer sociale lasten, waar mogelijk, verschoven zijn van de werknemer naar de werkgever.

De Boer vindt dat het kabinet bij de privatisering van de sociale zekerheid te weinig oog heeft voor de vragers in de markt, de opdrachtgevers. Daarentegen worden de aanbieders van sociale zekerheidsprodukten, de uvi`s, naar de zin van MKB-Nederland juist uitvoerig behandeld, beschermd en bevoorrecht. Zo worden opdrachtgevers gedwongen zich tot één aanbieder te beperken en krijgen niet zij maar de uvi's de beschikking over budgetten waarmee werknemers terug naar een baan worden begeleid.

Om de kabinetsplannen ,,van het papier te tillen'' stelt De Boer voor om branches in het midden- en kleinbedrijf te laten `droogzwemmen' op de nog te openen sociale zekerheidsmarkt.