Guatemala voelt niets voor indianenrechten

Guatemala heeft in een referendum met een grote meerderheid een voorstel afgewezen om de meerderheid van Maya-indianen gelijke rechten te geven en de macht van het leger in te perken. Bijna 63 procent van de Guatemalteken die de moeite namen om te stemmen, zagen niets in een voorstel om de rechten van de indiaanse meerderheid te erkennen. Een tweede voorstel, dat beoogde het leger onder een burger-minister van Defensie te brengen en de geheime dienst van het leger op te heffen, kreeg nog minder stemmen. Andere voorstellen die werden afgewezen, beoogden de politie onder civiele controle te brengen – de politie van Guatemala is nu een buitenpost van het leger – en de macht van de president in te perken. De Maya-indianen zijn in Guatemala van oudsher onderworpen aan systematische discriminatie, die voeding heeft gegeven aan een 36-jarige burgeroorlog die ruim 200.000 doden kostte. Onder het voorstel van het referendum zou de staat verplicht zijn onderwijs, gezondheidszorg en rechtspraak in Maya-taal beschikbaar te stellen. (AP, Reuters)