Belastingplan raakt kleine spaarder hard

Kleine spaarders worden de dupe van het nieuwe belastingstelsel, waarover het kabinet het onlangs eens is geworden. Vooral mensen die na hun pensioen hun hypotheekvrije huis willen gaan `opeten' zijn ,,de klos''.

Dat zegt belastingdeskundige drs. S. van Eijk van de Rotterdamse Erasmus-universiteit op grond van het vanmiddag gepubliceerde onderzoek `De (toekomstige) ontwikkeling van particulier vermogen'. Daarin heeft de Erasmus-universiteit een nieuwe verdeling van de Nederlandse bevolking gemaakt in negen welstandsklassen. Daarmee kan volgens de onderzoekers een scherper beeld worden verkregen van inkomenseffecten van bijvoorbeeld de belastingherziening dan met de koopkrachtplaatjes die het kabinet hanteert.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe belastingstelsel is de zogeheten vermogensrendementheffing. Alle belastingbetalers worden straks geacht op hun vermogen een rendement te maken van 4 procent per jaar, een bedrag waarover 30 procent belasting wordt geheven. ,,Kleine spaarders moeten wat behoudender beleggen, maar maken op hun spaarrekening nooit een rendement van 4 procent. Mensen met meer geld kunnen risicovoller beleggen en maken makkelijk meer dan 4 procent'', zegt Van Eijk.

Veel mensen die nu met pensioen gaan hebben hun hele leven gewerkt om de hypotheek op hun huis af te lossen met de gedachte dit te gaan `opeten' met consumptieve leningen van de bank op hun huis. Het gebruik van leningen op het huis voor consumptie wordt echter verboden in het nieuwe stelsel. ,,Dat is een enorme uitholling van hun pensioen. Het is ook het straffen van mensen die hun hele leven braaf hebben gespaard'', vindt Van Eijk.

Net als het nieuwe stelsel beloont het huidige het lenen en `bestraft' het sparen, met name bij het bezit van een eigen huis. ,,Neem twee huizen onder een kap. In het ene zit een jong stel dat de eigen woning geheel financiert met leningen en de drie ton eigen geld belegt. In het andere zitten mensen na jaren hun huis hebben afgelost en daarop een nieuwe hypotheeklening willen afsluiten om ook te kunnen beleggen. Dat mag niet, want daarvoor mag je hypotheekleningen niet gebruiken'', zegt Van Eijk. Om dat verschil op te heffen pleit hij ervoor op de aftrek van de hypoteekrente te baseren op de waarde van het pand voor de onroerende zaakbelasting (woz), zodat het niet meer uitmaakt wanneer een huis is gekocht.

    • Karel Berkhout