Beide zijden

De reeks `Belegeringsberichten' uit Joegoslavië oogstte bijval. ,,Mijn complimenten voor het tonen van het gezichtspunt van de mensen die in de gebieden wonen waar de bommen vallen'', mailde Willem Bon. ,,Als we in staat zijn beide zijden te belichten, dan hebben we iets geleerd.''

,,Ze denken bij de Navo dat de kranten toch alles voor zoete koek slikken – en terecht'', verklaart Liesbeth Ilic de lacunes in de Westerse berichtgeving. ,,Vanwaar toch altijd die voorzichtigheid waar het iets betreft wat ten nadele van de Navo of ten voordele van de Serviërs zou kunnen spreken?'' Toch heeft Ilic, woonachtig in Nederland, bepaald geen sympathie voor de Joegoslavische president. ,,Werkelijk, veel Serviërs die ik (hier) ken zouden de verwoestingen en doden en zelfs Kosovo er voor over hebben als ze wisten dat Milosevic weggebombardeerd kon worden, maar niemand gelooft in dit `happy ending'. Hoe erg ze het onafwendbare verlies van Kosovo ook vinden, zij zien een overwinning van Milosevic, na alles wat er inmiddels gebeurd is, evenzeer als een genadeslag voor hun land. Helaas, van twee slechten krijgen ze beide.''

Dit is een fragment uit `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op de website van NRC Handelsblad: www.nrc.nl