Bankier Ho wordt nieuwe leider Macau

Eind dit jaar komt de Portugese enclave Macau in Chinese handen. Bankier Ho Hau-wah wordt de leider van het nieuwe Macau.

De eerste Chinese politieke leider van Macau na de overdracht aan China wordt een in Canada geschoolde bankier. Edmund Ho Hau-wah werd afgelopen weekeinde in het aangrenzende Chinese Zhuhai door een door Peking aangewezen kiescollege met grote meerderheid gekozen.

Ho wordt de eerste `chief executive' aan het hoofd van het 430.000 inwoners tellende Macau, dat vanaf 20 december deel zal uitmaken van de Volksrepubliek China. Op die datum vertrekt de zittende gouverneur, generaal Vasco Rocha Vieira, en komt aan een einde aan 442 jaar Portugese bezetting.

Analoog aan de vroegere Britse kroonkolonie Hongkong, die in de zomer van 1997 overging in Chinese handen, wordt Macau een zogeheten Speciale Bestuursregio (SAR). Ter voorbereiding van de overdracht heeft Peking een comité aangesteld dat bestaat uit 100 leden, vanwie 60 afkomstig uit Macau zelf. Dat Voorbereidend Comité heeft op zijn beurt het kiescollege aangewezen, dat nu de nieuwe leider van Macau heeft gekozen. Edmund Ho Hau-wah kreeg 163 van de 199 stemmen; zijn enige mededinger, Stanley Au Ching-kit, eveneens bankier, 34.

De keuze voor de 44-jarige Ho is geen verrassing. De directeur van de Tai Fung Bank, die sinds 1988 zitting heeft in de Wetgevende Raad (parlement) van Macau, geniet brede steun in de enclave. Hij is de zoon van de legendarische lokale leider Ho Yin, die tot zijn dood in 1983 meer dan 40 jaar de informele gemeenschapsleider is geweest van Macau. Bovendien heeft Ho de afgelopen 10 jaar tal van openbare fucties bekleed. Hij studeerde bestuurskunde in Canada en nam na de dood van zijn vader diens bankimperium over. Naast zijn positie als vice-president van de 23 zetels tellende Wetgevende Raad, maakt hij deel uit van het permanent comité van het Nationaal Volkscongres, het Chinese parlement, en is hij vice-president van het Voorbereidend Comité van de speciale bestuursregio Macau. Ho heeft beloofd zijn zakelijke belangen in de lokale vliegtuigmaatschappij en in de radio- en televisiesector te bevriezen.

De op handen zijnde overdracht verloopt aanmerkelijk soepeler dan in het geval van Hongkong. Het Britse koloniale bestuur van Hongkong onder leiding van gouverneur Chris Patten en de regering in Peking konden het op menig punt niet met elkaar eens worden, hetgeen leidde tot knetterende ruzies. Portugal streeft naar een geruisloze overdracht. Maar volgens het Hongkongse dagblad Ming Pao zijn de taken waarvoor Ho komt te staan, minstens zo ingewikkeld als die destijds van Tung Chee-hwa, de huidig politiek leider van Hongkong. ,,Tung nam een doorzichtig en ordelijk bestuur over van de Britse gouverneur. Het rechtssysteem was degelijk en betrouwbaar, de maatschappij ordelijk en de schatkist overvol.'' Wat Edmund Ho krijgt overgedragen van de Portugezen, is ,,chaos'', aldus de krant. Macau beschikt volgens de krant over ,,een corrupt bestuur waar de scheidslijn tussen ambtenaren en misdadigers is vervaagd.'' Bendes zouden er voortdurend op strooptocht zijn en de schatkist zou zo goed als leeg zijn.

Ho heeft bezworen de criminaliteit te bestrijden. ,,Ik weet dat de mensen in Macau zich zorgen maken over de handhaving van de openbare orde'' aldus Ho. Roofovervallen en aanslagen hebben dit jaar al 15 levens geëist. De toekomstige chief executive gelooft dat de criminaliteit bestreden kan worden wanneer het monopolie van de gokindustrie in Macau wordt opengebroken. Dat is momenteel in handen van de casino-magnaat Stanley Ho, die de negen lucratieve speelhuizen in de regio beheert. De rechten op dat monopolie lopen af in 2001, en het is aan Edmund Ho, die geen familie is van magnaat Stanley Ho, de controle over de gokhuizen te vergroten. Dat is een delicate kwestie omdat meer dan de helft van de overheidsinkomsten van Macau bestaan uit belastinggelden die de gokindustrie afdraagt.

Hoewel Portugal beweert dat Macau er financieel gezond voorstaat, is de realiteit anders. Vanaf 1995 is de economische groei met 3,5 procent gedaald tot 0,1 procent in 1997. De werkloosheid voor dit jaar wordt geschat op 5,5 procent, bijna twee keer zoveel als twee jaar geleden, en de inkomsten van de gokindustrie zijn vorig jaar door toedoen van de financiële crisis in Azië met 20 procent gedaald.

    • Floris-Jan van Luyn