Stellingen

Het in toenemende mate signaleren van postpuberale skeelers, doet vermoeden dat deze personen zich in de prepuberale fase niet genoeg hebben kunnen uitleven.

A.B. SPRIKKELMAN, Rijksuniversiteit Groningen

Troost is slechts te verkrijgen via persoonlijke relaties, niet via feitelijke kennis.

K.F.I. HAAK, TU Delft

Een slecht geheugen bevordert de ontwikkeling van het analytisch inzicht.

R.A.J. PLANT, LU Wageningen

Opvattingen worden tegenwoordig steeds sneller in de uitverkoop gedaan.

J.C. VAN `T SPIJKER, TU Delft

Arbeidsduurverkorting leidt in de meeste gevallen tot verhoging van de werkdruk.

R.A. GEERLING, Erasmus Universiteit Rotterdam

Goede experimenteerders zijn goede vaders.

F. BODDEKE, TU Delft

Bergwandelen verruimt je horizon terwijl er toch zoveel bergen voor staan.

P.W.J.PLASMEIJER, Erasmus Universiteit Rotterdam

Zoals het mogelijk is bij de burgerlijke stand achternaam en geslacht te wijzigen, zo moet het ook mogelijk zijn de geboortedatum aan te passen. Met name personen geboren op feestdagen zouden hiervoor in aanmerking moeten komen.

B.W. VAN HASSELT, TU Delft

Herinnering is feit en fictie tegelijk.

M. VAN DEN AKKER, Universiteit Maastricht