Sociale woningbouw

Vroeger werden woningen alleen gesloopt als ze `onbewoonbaar verklaard' waren. Dat woningbouwverenigingen tegenwoordig er toe overgaan nogal wat van hun woningen te slopen, ook al zijn ze bouwtechnisch nog niet versleten (NRC Handelsblad, 6 mei), komt vermoedelijk ook door het bestaan van de individuele huursubsidie. Immers, waarom zou iemand een simpele woning van 450 gulden huren als hij met een huursubsidie van 250 gulden een betere woning van 700 gulden kan betrekken?

Zo gezien is deze goedbedoelde maatregel niet alleen een aanzienlijk bestanddeel van de beruchte `armoedeval', maar draagt deze ook bij aan een vorm van kapitaalvernietiging.

    • J. Veldhuis