Selectie: Radio

OVT. Na de column van oud-minister-president Willem Drees, die terugblikt op de eerste helft van deze eeuw (VARA-radio 1960/1961) o.a. een gesprek met bibliothecaris Arthur Eyffinger over een eeuw Haagse Vredesconferenties. In het tweede uur een documentaire over tientallen Nederlanders die na de Russische revolutie in 1917 naar Sovjet-Rusland vertrokken. Radio 1, 10.02-12.00u.

Weekendcafé. Gesprekken met de vroegere televisie-omroepsters Karin Kraaykamp, Leny Couvé, Petra van Seventer en omroeper Henk Mouwe over de gezichten van nu. Radio 2, 16.02-18.00u.

De andere wereld van zondagmiddag. Over het onderzoek van vreemdelingen-advocaat Pieter Bogaers, waaruit onder meer blijkt dat advocaten van asielzoeker zo weinig tijd besteden aan hun cliënten, dat daardoor de kans op een verblijfsvergunning in Nederland daalt. Ook de komende verkiezingen in Indonesië en het werk van schrijfster Daphne Meijer. Radio 5, 13.02-15.00u.

Boven het dal. Gesprek met Joost Hiltermann (42) die zich voor de Amerikaanse organisatie Human Rights Watch bezighoudt met `kleine wapens'. Met de kleine wapens zoals mijnen en clusterbommen worden grote aantallen mensen gedood: sinds WO II al zo'n 98 miljoen. Hij bezocht onder meer Irak en rapporteerde erover. Maandag, 16.02-16.45u.