Referendum

Op de middelbare school leerde ik dat de Eerste Kamer der Staten Generaal ooit was ingesteld om door de Tweede Kamer voorgestelde wetten op een kritische en onafhankelijke wijze te toetsen. Tijdens mijn rechtenstudie leerde ik hetzelfde. De Eerste Kamerleden zouden zich op een onafhankelijke en integere wijze, onder meer vanwege hun veronderstelde wijsheid en ervaring, van hun taak kwijten.

Het is teleurstellend dat nu door D66 en door vooraanstaande leden van de VVD zelf, druk wordt uitgeoefend op VVD-senatoren niet hun hart en geweten te volgen, maar om partijpolitieke en opportunistische redenen wél voor invoering van het referendum te stemmen.

Mochten zij aan die druk toegeven, dan kan de vraag gesteld worden wat de (meer)waarde van de Eerste Kamer is.

    • E.T. van den Hout