Personalia

Vicaris-generaal C.L.M. Grasveld is gekozen tot tijdelijk opvolger van bisschop Möller van Groningen. De 73-jarige pater franciscaan zal als diocesaan administrator het bisdom leiden tot een nieuwe bisschop zijn zetel heeft ingenomen. Grasveld was bijna dertig jaar de rechterhand van bisschop Möller. Hij werd in 1952 door de toenmalige bisschop Lemmens van Roermond tot priester gewijd. Möller benoemde Grasveld in 1969 tot zijn vicaris-generaal. Möller, Grasveld en vicaris L. van Ulden hadden gehoopt tegelijk te kunnen aftreden bij de komst van een nieuwe bisschop. Maar de bisschop overleed onlangs op 75-jarige leeftijd. Het kathedraal kapittel, het hoogste adviesorgaan van de bisschop, koos zijn voorzitter Grasveld daarna tot tijdelijk bestuurder van het bisdom.