Organen van varkens zijn groeimarkt

Xenotransplantatie, waarbij organen of weefsel van onder meer varkens bij mensen wordt ingebracht, wordt een forse groeimarkt binnen de gezondheidszorg.

Dit zei minister Borst (Volksgezondheid) deze week in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over xenotransplantatie. Bij dieren geproduceerde organen zullen volgens Borst als commerciële producten op de markt komen. Naar verwachting zullen bedrijven in 2010 voor zo'n 18 miljard gulden wereldwijd omzetten aan organen en afstoting-onderdrukkende medicijnen.

Volgens het kabinet is xenotransplantatie onder voorwaarden ethisch aanvaardbaar. Xenotransplantatie is, aldus Borst, onontbeerlijk om het groeiende tekort aan donororganen te kunnen opvangen. De vergrijzing en de noodzaak om een getransplanteerd orgaan na verloop van tijd te vervangen door een nieuw zal de vraag fors doen toenemen, verwacht zij.

Op dit moment worden in Nederland alleen van varkens afkomstige hartkleppen bij mensen getransplanteerd. Het overbrengen van andere delen is nog niet aan de orde. Er is nog veel onderzoek nodig naar de risico's, zoals het mogelijk overbrengen van dierlijke ziektekiemen en naar afstotingsverschijnselen.

Een aantal Tweede Kamerfracties dringt aan op een tijdelijk verbod op het uitvoeren van xenotransplantaties. De Kamerleden willen het oordeel van een onafhankelijke commissie afwachten, die onderzoekt of de transplantatie veilig is en of de ingreep medisch en ethisch verantwoord is.

Volgens de minister kan met de huidige wetgeving xenotransplantatie voldoende in de hand worden gehouden. Een tijdelijk verbod is volgens de minister onnodig en onwenselijk.

Borst bereidt een landelijke voorlichtingscampagne voor over xenotransplantatie. Die gaat vooraf aan een maatschappelijke discussie over dit onderwerp. De uitkomst daarvan kan het standpunt van het kabinet nog wel beïnvloeden, zegt Borst.