Industrie VS mijdt Nederland

Amerikaanse industriële concerns mijden Nederland bij het plegen van investeringen in het buitenland. Acht Europese landen trekken meer Amerikaanse investeerders aan dan Nederland, zo blijkt uit een onderzoek.

Het adviesbureau International Location Advisory Service (ILAS) onderzocht welke landen bij de Amerikaanse industrie het populairst zijn om in te investeren. In België, Polen en zelfs Rusland steekt de Amerikaanse industrie meer dollars dan in Nederland. Volgens de onderzoekers moet Nederland veel meer gebruik maken van kenniscentra rond de technische universiteiten.

,,De regio's rond Enschede, Delft en Eindhoven zijn heel erg aantrekkelijk voor buitenlandse industriële bedrijven. De Nederlandse overheden buiten dat veel te weinig uit'', zegt directeur J. Siemons van Ernst & Young-dochter ILAS.

De lage Nederlandse klassering is volgens Siemons verder te wijten aan de krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan grote bedrijventerreinen in Nederland. ,,In Zuid-Limburg zijn een aantal heel erg mooie locaties, maar die zitten allemaal al vol'', aldus Siemons. ,,In Vlaanderen en Duitsland is het bijvoorbeeld veel makkelijker om een groot bedrijventerrein te vinden, en is het ook veel eenvoudiger om genoeg personeel te vinden.''

Tevens is de ILAS-directeur van mening dat de Nederlandse overheden ,,het braafste jongetje van de klas'' willen zijn met betrekking tot de Europese regels voor het aantrekken van buitenlandse investeerders. ,,Nederlandse overheden houden zich heel strikt aan al die Europese richtlijnen, terwijl de andere vestigingslanden massa's boter op het hoofd hebben'', meent Siemons.

In de periode 1995 tot en met 1997 voerden de Amerikanen 39 investeringsprojecten in Nederland uit, terwijl in Ierland sprake was van 68 projecten. Frankrijk en Groot-Brittannië samen halen 55 procent van de Amerikaanse uitbreidingsinvesteringen in Europa binnen. Bij investeringen in de transportsector wordt Nederland ingehaald door landen als India en België.

Het grote pluspunt dat Nederland als vestigingsplaats voor Amerikaanse bedrijven nog aantrekkelijk houdt is volgens Siemons het gunstige fiscale klimaat voor bedrijven. ,,Daar staat Nederland ook internationaal om bekend. Het is een cruciaal voordeel in de bikkelharde internationale strijd om buitenlandse bedrijven aan te trekken. Wil Nederland in de race blijven dan mag het die financiële stimulansen nooit afschaffen.''

Voor Amerikaanse investeerders blijft Groot-Brittannië het belangrijkste land voor investeringen, zo meldt het ILAS-rapport. Van elke tien dollar die Amerikaanse multinationals in het buitenland investeren, komen er twee in het Verenigd Koninkrijk terecht.