HOOFDDOEK

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de inhoud van het artikel `Openbare hoofddoek' in de bijlage Wetenschap en Onderwijs van 1 mei. In dit artikel wordt een aantal directeuren van openbare basisscholen opgevoerd, die uitdrukkelijk verklaren geen islamitische vrouwen met hoofddoek op hun scholen als onderwijskracht toe te laten.

Het is schrijnend dat directeuren publiekelijk verklaren lak te hebben aan de wet. Artikel 1 van de Grondwet, het strafrecht en de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) verbieden een derlijke opstelling uitdrukkelijk. Een verbod dat door jurisprudentie ondersteund wordt. Nog schrijnender is echter dat de gemeente, die verantwoordelijk is voor het openbaar onderwijs, van deze praktijk op de hoogte blijkt te zijn en nog geen standpunt heeft ingenomen – men heeft de hulp van een onderzoeksbureau ingeroepen ten behoeve van een standpuntbepaling.

Allerlei motieven worden aangedragen voor de weigering. Men verwijst naar een hoofddoekverbod in Turkije en een voorval in Duitsland. Echter, wij hebben hier te maken met Nederlandse wetgeving en die is duidelijk. Dat laatste geldt ook voor de opgevoerde liberale Turkse ouders, die zouden dreigen hun kinderen van school te halen. Ook zij hebben zich te conformeren aan de hier geldende wetten. Dat men slechte ervaringen met één moslim opvoert als argument is natuurlijk geheel van de zotte. Evenals dat sommige moslims van mening zijn dat een hoofddoek geen verplichting is. Jurisprudentie geeft aan dat de hoofddoek gezien moet worden als een religieuze uiting en als zodanig dus geaccepteerd dient te worden. Voorts stelt men dat de openbare school geen partij kiest in levensovertuigingen. Juist door de uitsluiting van bepaalde personen onder andere op grond van hun hoofddoek kiest het openbaar onderwijs wel partij, maar op een zeer negatieve wijze. Overigens in tegenstelling tot hetgeen in het artikel gesuggereerd wordt, mogen ook bijzondere scholen vrouwen niet uitsluiten op grond van hun hoofddoek.

[RADAR is het antidiscriminatiebureau werkzaam voor Rotterdam, Spijkenisse en Schiedam]

    • Stichting Radar
    • Mr. M. Maris En G. Grubben