D66 dreigt VVD met crisis om referendum

Het kabinet moet dinsdag in de Eerste Kamer zonodig dreigen met een kabinetscrisis om te voorkomen dat het correctief wetgevingsreferendum wordt afgewezen door toedoen van VVD-senatoren. De politiek leider van D66, De Graaf, heeft dit gisteravond duidelijk gemaakt in het televisieprogramma Netwerk.

Volgens De Graaf, die zich hierover niet eerder in krachtige bewoordingen wilde uitlaten, is het ,,eigenlijk niet mogelijk'' dat D66 deel blijft uitmaken van het tweede paarse kabinet als de VVD-senaatsfractie ,,niet unaniem voor stemt''. Een grondwetswijziging ter invoering van het referendum heeft volgende week de goedkeuring nodig van alle 23 VVD-senatoren om de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer te halen. Vooralsnog dreigen enkele VVD-senatoren tegen te stemmen, onder wie voormalig politiek leider Wiegel, oud-minister Van Eekelen en de voormalige Haarlemse rechter Heijne Makkreel.

D66-leider De Graaf gaf gisteravond aan dat zijn partij geen politieke consequenties zal verbinden aan verwerping van het referendum door toedoen van senator Bierman, die namens De Groenen en een aantal provinciale partijen in de Eerste Kamer zit. Ook zijn stem kan niet worden gemist.

De uitspraak van De Graaf gisteravond is een welbewuste poging de politieke druk op coalitiegenoot VVD op te voeren. Eerder hadden de leider van de D66-senaatsfractie, Schuyer, en partijvoorzitter Kok al aangegeven dat D66 het kabinet zou moeten verlaten wanneer het referendum zou stranden in de Eerste Kamer. Vijf VVD-senatoren, die bij eerdere behandeling in de senaat tegen stemden, staan onder zware druk van de VVD-top hun bezwaren ondergeschikt te maken aan het voortbestaan van het kabinet. Tot nu toe hebben zij deze toezegging niet gedaan.