Concerns boos over nieuwe stroomwet

De multinationals Albert Heijn, Philips, Sara Lee/DE, Unilever en Campina Melkunie hebben scherpe kritiek op de nieuwe elektriciteitswet. Het zit de concerns vooral dwars dat zij anders worden behandeld dan openbarevervoersbedrijven en water- en rioolzuiveringen.

De bedrijven mogen tot 2002 de elektriciteit voor hun kleinere vestigingen niet op de vrije markt kopen omdat een clausule in de nieuwe elektriciteitswet hen dit verbiedt. Woordvoerders van de vijf multinationals spreken in hun reacties van ,,een discriminatoire nieuwe wet''. Volgens de bedrijven wordt een kunstmatig en daarmee discutabel onderscheid gemaakt. ,,Ook wij moeten meerdere distributiecentra hebben om een bedrijf te kunnen laten draaien'', zegt een woordvoerder van Albert Heijn.

De Tweede Kamer sprak zich in maart uit voor de Elektriciteitswet, inclusief het onderscheid tussen publieke en private bedrijven. De Eerste Kamer behandelt de wet op 1 juni. Steen des aanstoots is de bepaling dat bedrijven alleen elektriciteit van de vrije markt mogen betrekken als ze op één locatie (aansluitpunt) een afname van 2 megawatt kunnen hebben, ongeveer het verbruik van 10.000 huishoudens. ,,Het liefst willen we zo snel mogelijk ook met onze kleine aansluitpunten (zoals distributiepunten en winkels, red.) de vrije markt op'', aldus een woordvoerder van Philips.

Enkele bedrijven in de publieke sector mogen al wel de stroommarkt op omdat zij de afname van elektriciteit van hun kleinere aansluitpunten op mogen tellen en ondervinden daardoor geen hinder van de 2 megawatt-grens. Reden hiervoor is volgens Economische Zaken dat deze bedrijven ,,in hun bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn van meerdere aansluitpunten''.

Vertegenwoordigers van de vijf bedrijven hebben bij het ministerie van Economische Zaken aangeklopt om hun onvrede kenbaar te maken. ,,Uiteindelijk maken ook de kleinere vestigingen deel uit van één en hetzelfde bedrijf'', zegt een woordvoerder van Sara Lee/DE.

Met de Elektriciteitswet wordt de markt voor stroom vrijgegeven. De wet gaat uit van een gefaseerde liberalisering. Zodra de wet ingaat mogen bedrijven die meer dan twee megawatt stroom betrekken van het net, vrij onderhandelen over tarieven. Dit gebeurt ook met buitenlandse aanbieders. Vanaf 2002 mogen ook de middelgrote afnemers vrij onderhandelen en in 2007 moeten de kleingebruikers die vrijheid hebben. Volgens het ministerie van Economische Zaken gaat het slechts om een beperkt aantal publieke sectoren die nu al hun aansluitpunten mogen optellen om boven de twee megawatt-grens uit te komen.