Toespraak: Zuiver geweten is niet ons doel

Hieronder de belangrijkste passages uit de rede die Joschka Fischer, de Duitse minister van Buitenlandse zaken, gisteren hield voor de Groenen. De toespraak werd onderbroken door gefluit en gejoel.

`Lieve vrienden, lieve tegenstanders, geliefde tegenstanders. Een half jaar zitten we nu in de Bondsregering. Een half jaar - (gejoel) ja, daar komen jullie maar, hier heb ik op gewacht: `oorlogshitser'. Hier staat een oorlogshitser en de heer Miloševic wordt door jullie voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede. Maar waarom weigeren jullie elke discussie?(-)

Met spreekkoren en verfbommen wordt deze kwestie echter niet beslist. (-) Ik had er nooit van kunnen dromen dat wij, Groenen, nog eens onder politie-begeleiding een partijcongres zouden moeten houden.(-)

Ik was bij Miloševic, en heb tweeëneenhalf uur met hem gediscussieerd. Ik heb hem gesmeekt te voorkomen dat er met geweld opgetreden zou worden in Kosovo. Toch is het nu oorlog, en ik had niet kunnen dromen dat `rood-groen' mede in oorlog is.(-)

Voor mij spelen in deze kwestie twee beslissende punten. Het eerste heeft te maken met Solingen waar die vreselijke moordaanslag op een Turkse familie plaatsvond. De inbreuk op de vrijheid door racisten, het neonazisme, de skinheads (-). Ik vraag me af, als we die punten steeds weer binnenlands-politiek naar voren hebben gebracht, waarom dan niet als in Europa verdrijving en etnische oorlogsvoering plaatsvinden, en zich inmiddels een bloedige oogst aftekent. Zijn we dan bezig ons oorlogspotentieel teveel op te voeren, overkill te plegen?

Ten tweede: Auschwitz mag dan onvergelijkbaar zijn met wat er nu gebeurt, maar toch heb ik in dit opzicht twee drijfveren: nooit weer oorlog, maar ook: nooit weer Auschwitz, nooit weer volkerenmoord, nooit weer fascisme. Bij mij gaan die dingen samen. Daarom ben ik lid van de Groenen geworden.(-)

Ik was afgelopen zondag in een vluchtelingenkamp in Macedonië. Ga daar met jullie mening eens heen en praat met de mensen daar. Ik wil wel eens zien wat die over jullie positie te zeggen hebben. Dat zijn degenen om wie het gaat. Dat zijn de verdrevenen.(-)

We streven ernaar de Verenigde Naties eindelijk weer een beslissende rol te geven. We heben ons voorgenomen Rusland aan boord te trekken, hetgeen met de G8 is gelukt.(-)

Ons doel is niet met een zuiver geweten thuis te komen. De vraag is niet of we verfbommen naar onszelf hebben gegooid. De vraag is of we politieke beslissingen kunnen nemen die de terugkeer van die verdrevenen mogelijk maakt. Ja of nee, dat is de maatstaf, ook in moreel en vredespolitiek opzicht.(-)

Ik ben er blij om wanneer gezegd wordt, dat Christian Ströbele en anderen willen dat Joschka Fischer minister van buitenlandse zaken blijft. Maar jullie moeten wel de voorwaarden scheppen dat ik een succesvol minister kan zijn. Jullie motie verzwakt mijn positie, versterkt haar niet. Een eenzijdige beëindiging van de bombardementen zoals die jullie die willen, vind ik het fundamenteel verkeerde signaal. Miloševic wordt daardoor versterkt, niet verzwakt.(-)

Wat ik als minister van Buitenlandse zaken van jullie vraag, is dat jullie me helpen en ondersteunen, geen stok tussen mijn benen steken, ervoor zorgen dat ik niet verzwakt, maar versterkt uit dit congres kom, en onze politiek kan voortzetten.