Senaat verwerpt strengere wapenwet voor jeugdigen

De Amerikaanse senaat heeft eergisteren een voorstel verworpen, dat een betere controle van de achtergrond van jeugdige kopers van vuurwapens mogelijk maakt.

De Republikeinen die tegen het voorstel stemden, waren direct na de stemming het doelwit van bittere verwijten van de Democraten. De Republikeinen zouden meer oog hebben voor de belangen van de wapenlobby dan voor de bloedbaden die op scholen worden aangericht door jeugdige schutters, zoals onlangs in Colorado, aldus de kritiek van de Democraten die het voorstel hadden ingediend.

Van alle wetsvoorstellen die naar aanleiding van de schietpartij in Colorado zijn ingediend, werd het eergisteren verworpen voorstel het meest kansrijk geacht, omdat het het minst ver ging. Het voorstel verplichtte verkopers op wapenshows en -tentoonstellingen de antecedenten van jeudige potentiële kopers na te gaan. President Clinton, voorstander van het voorstel, zei eergisteren na de stemming dat ,,er geen excuus is om criminelen de mogelijkheid te bieden wapens te kopen op wapenshows die ze in de winkel niet kunnen krijgen.''

Reden voor de Republikeinen om tegen te stemmen, was dat naar hun mening het voorstel van de Democraten in de praktijk niet veel zal uithalen. Officieel geregistreerde verkopers zijn al verplicht naar de antecedenten van kopers te vragen. Er lopen op wapenshows te weinig ongeregisteerde verkopers rond om een aparte wet te rechtvaardigen, aldus de Republikein Larry Craig. Zijn partij was wel bereid een voorstel voor een vrijwillige controle van door verkopers te ondersteunen. Dat alternatief werd echter door de Democraten weggehoond als doekje voor het bloeden.

Andere voorstellen die naar aanleiding van het bloedbad in Colorado zijn ingediend, betreffen een verhoging van de minimumleeftijd waarop wapens mogen worden gekocht, het verantwoordelijk stellen van de ouders voor criminele acties met vuurwapens van hun kinderen, en het aanbrengen van veiligheidsslotjes op pistolen. (Reuters,AP)