Rapporten over roof van joods bezit komen later

De onderzoeksrapporten over de joodse bezittingen die in de Tweede Oorlog door de nazi's zijn geroofd, komen pas dit najaar naar buiten. De publicatie door de commissies -Scholten (financiële instellingen) en -Van Kemenade (goud, naoorlogs rechtsherstel) was aanvankelijk toegezegd voor deze zomer. Het uitstel wordt gemeld in de voortgangsnotitie Tegoeden Tweede Weredloorlog, die minister Zalm (Financiën) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.