Pas verschenen

Sallustius: Rome in verval.

Vert. Vincent Hunink, Athenaeum–Polak & Van Gennep, 171 blz. ƒ56,90

Twee tragedies van de Romeinse geschiedschrijver Gaius Sallustius Crispus (86-34 v.Chr.) tegen de achtergrond van de Romeinse expansie in de 3de en 2de eeuw voor Christus, die leidde tot grote sociale problemen en een tweedeling tussen rijken en armen. Met nawoord van hoogleraar Zeegeschiedenis en Maritieme Archeologie van de klassieke oudheid Fik Meijer.

Roger De Peuter: Brussel in de achttiende eeuw. Sociaal-economische structuren en ontwikkelingen in een regionale hoofdstad. VUB Press,

517 blz. ƒ53,90

De sociaal-economische geschiedenis van Brussel is minder goed bestudeerd dan die van Antwerpen, Gent en Brugge. In dit boek worden de textielnijverheid, de graan- en wijnhandel, de suikerraffinaderij, de tabaksnijverheid en de rol van ondernemers en regeringselite nauwkeurig behandeld.

Hans Bonke: De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een VOC-schip, 1760-178. SUN,

217 blz. ƒ39,50

Elk jaar, gedurende twee eeuwen, zond de VOC tientallen retourschepen uit naar Azië. De mythe wil dat dit bijna altijd rampzalige reizen waren, maar het uitvoerige archiefmateriaal dat bewaard is gebleven, weerlegt dat. Zo volbracht het Amsterdamse schip de Jonge Liefde zeven reizen naar de Oost. Bonke gaat uitvoerig in op schip, bemanning en reizen.

H. Born, R. Moelker. J. Soeters (red.): Krijgsmacht en samenleving. Klassieke en eigentijdse inzichten. Tilburg University Press, 282 blz. ƒ53,–

Inleiding op de relatie tussen krijgsmacht, oorlogsvoering en samenleving. Talloze thema's worden behandeld vanuit de sociologie, de psychologie, de bestuurskunde, de filosofie en de politicologie.