`Oplossing impasse ligt in duur van CAO'

De kans dat er binnenkort een gemeente-CAO wordt afgesloten is toegenomen nu de onderhandelaars elkaar achter gesloten deuren weer spreken. Over de oplossing van de in een impasse geraakte onderhandelingen lijkt overeenstemming: de duur van de CAO zal worden aangepast.

Dat blijkt uit gesprekken met werkgeversonderhandelaar H. Scherf namens de gemeenten en bestuurder X. den Uyl van vakbond AbvaKabo namens de werknemers.

Beiden verwachten dat de CAO een looptijd van achttien maanden zal krijgen in plaats van de eerder overeengekomen twee jaar. De loonstijging, waarover ook nog onderhandeld moet worden, zal dan in een aantal stappen tijdens die periode worden ingevoerd zo stellen wethouder Scherf van Eindhoven en Den Uyl. Zo kunnen werkgevers en werknemers beide ,,met opgeheven hoofd het slagveld verlaten''.

De onderhandelingen over de CAO liepen op 26 maart jongstleden vast toen geen overeenstemming bereikt kon worden over de hoogte van de loonstijging voor de komende twee jaar. De bonden voeren sinds 15 april actie om hun eisen kracht bij te zetten. Zij legden in een aantal steden het openbaar vervoer plat, haalden het huisvuil niet op en sloten schouwburgen. De werkgevers kwamen eind vorige week met een nieuw loonbod van in totaal 5,25 procent (vijf procent structureel voor twee jaar, een kwart procent incidenteel in 1999). De AbvaKabo deed dat bod af als ,,een lachertje'', en weigerde de onderhandelingen weer op te pakken.

Naar nu blijkt wordt achter de schermen al wel weer gepraat, ,,om de verhoudingen te normaliseren''. Omdat bij de onderhandelingen in maart over een aantal `dossiers' al wel overeenstemming was bereikt, lijkt het de partijen niet nodig alles nog eens over te doen. Afspraken over flexibele inzet van arbeidskrachten en pensioenafspraken blijven derhalve naar verwachting onaangetast.

De werknemers hebben vanaf het begin ingezet op een éénjarige cao. Zij eisten een loonsverhoging van 3,5 procent en een eindejaarsuitkering van één procent. De werkgevers wilden een driejarige CAO en boden voor die periode 6,1 procent loonsverhoging. Eind maart lag er een bijna-compromis voor een tweejarige CAO. De bonden en werkgevers waren elkaar tot op 1,2 procent genaderd.

    • Egbert Kalse