Habibie wordt Golkarkandidaat voor president

De Indonesische regeringspartij Golkar heeft afgelopen nacht president B.J. Habibie aangewezen als haar enige kandidaat voor de presidentiële verkiezingen later dit jaar. Vier anderen werden aangewezen als mogelijke kandidaten voor het vice-presidentschap, onder wie minister van Defensie en chef-staf generaal Wiranto en de sultan van Yokyakarta, Hamengku Buwono X.

De zogeheten tweedaagse `Leiderschapsontmoeting' van de Golkarpartij in het Jakartaanse hotel Indonesia was nodig nadat de partij er op 7 maart niet in was geslaagd overeenstemming te bereiken over haar kandidaat voor het presidentschap. In het verleden was Golkar, naast de strijdkrachten, een pijler van de macht van oud-president Soeharto die gedurende ruim dertig jaar steeds unaniem en bij acclamatie werd herkozen.

Golkar lijkt nu echter verdeeld in een groep die Habibie steunt en een groep die algemeen Golkarvoorzitter Akbar Tandjung steunt. De discussie in de partijtop gisteren, die voortduurde tot drie uur vanochtend, ging naar verluidt met name over de vraag of het verstandig was voorafgaande aan de parlementsverkiezingen op 7 juni al een presidentskandidaat aan te wijzen. De groep achter Akbar Tandjung vreest dat de kandidatuur van Habibie een negatief effect zal hebben op de uitslag van de parlementsverkiezingen omdat hij jarenlang een beschermeling was van Soeharto. Uiteindelijk hebben volgens A.A. Baramuli, voorzitter van de Opperste Advies Raad (DPA), 20 van de 27 districten Habibie als enige kandidaat hebben voorgedragen. Zes districten, voornamelijk in Java en Sumatra, droegen vijf kandidaten voor, terwijl Bali geen enkele kandidaat aanwees.

Het Volkscongres, dat het hoogste orgaan is in het Indonesische staatsbestel, zal naar verwachting in november een president en een vice-president aanwijzen. Het zevenhonderd leden tellende Volkscongres bestaat uit de vijfhonderd leden van het parlement, aangevuld met vertegenwoordigers van het leger, provinciale representanten en afgevaardigden van maatschappelijke groeperingen.

De onder andere in Duitsland opgeleide vliegtuigingenieur Habibie was sinds de tweede helft van de jaren zeventig meermalen minister voor Wetenschap en Technologie. Daarnaast was hij directeur van de staatsvliegtuigfabriek in Bandung. In maart vorig jaar werd hij door Soeharto aangewezen als vice-president. Toen Soeharto na het ineenstorten van de Indonesische economie en na plunderingen in Jakarta en andere grote steden op Java en Sumatra op 21 mei vorig jaar aftrad, nam Habibie de macht van hem over.