Geld geëist van Augusteijn

. Wanprestatie, bedrog, valse voorlichting en misleiding. Hieraan heeft het bedrijf MA Research, waarvan Tweede-Kamerlid Marijke Augusteijn (D66) tot 1994 directeur was, zich schuldig gemaakt bij een onderzoek naar behandelmethoden voor schizofrenie-patiënten tussen 1992 en 1995.

Dit stelde advocaat M. Janssen van de Groningse stichting Spoor, in opdracht waarvan het onderzoek werd uitgevoerd, woensdag in kort geding voor de rechtbank in Assen. Als voorschot op geleden materiële en immateriële schade van 630.000 gulden eiste Spoor 200.000 gulden van de Augusteijns.

De echtgenoot van Augusteijn, die de gegevens van het onderzoek verzamelde en verwerkte, voerde tachtig Belgische patiënten op die in werkelijkheid niet bij het onderzoek betrokken waren, aldus Janssen. Door deze misleiding is het onderzoek ,,besmet'' en de waarde ervan ,,nihil''. Omdat geldschieters uit de farmaceutische industrie zich terugtrokken na de berichten over fraude zijn de gevolgen rampzalig voor Spoor, stelde hij. ,,Dit onderzoek was een enorm debacle. Sindsdien zijn alle andere onderzoeken gestaakt, heeft de stichting een slechte naam en zit ze bovendien op zwart zaad.''

In 1997 spande Spoor al een bodemprocedure aan bij de rechtbank in Assen tegen MA Research. In een tussenvonnis van november vorig jaar bepaalde de rechter dat een commissie van deskundigen moest uitzoeken hoe groot de schade werkelijk was.

Volgens de advocaat van de Augusteijns, J. de Jonge, is wanprestatie bij het onderzoek niet aangetoond. ,,Er zijn fouten gemaakt, maar die zijn tijdig hersteld en hebben de uitkomsten van het onderzoek niet beïnvloed.'' Augusteijns man zou door de grote druk van het zoeken van geschikte patiënten alvast Belgische patiënten hebben opgevoerd van wie een deel zich later zou hebben teruggetrokken. Omdat er toch nog altijd 550 patiënten zijn ondervraagd, zouden de tachtig foutief opgevoerden niet van invloed zijn op het eindresultaat, betoogde De Jonge.

De Jonge onderstreepte dat het Kamerlid zelf niet betrokken was bij het onderzoek, omdat haar man de werkzaamheden uitvoerde. ,,Formeel was ze verantwoordelijk omdat de eensmanszaak op haar naam stond, maar materieel niet.'' In 1994 toen ze Kamerlid werd, trok Augusteijn zich terug uit het bedrijf.

Uitspraak 26 mei.