Dialoog

Proeve van een dialoogje tussen Willy Walden en Piet Muyselaar, anno 1971. De heren hebben een avond bij de kegelclub doorgebracht, het is nogal laat geworden en Walden vreest dat hem de woede van zijn vrouw te wachten staat. Muyselaar meent dat zijn kompaan niet zo met zich moet laten sollen.

M: ,,Dat hoef jij toch niet te accepteren, als hoofd des gezins!''

W: ,,Nou, als ze kwaad wil, beschouwt ze me meer als het hoofd des Juts.''

M: ,,Jouw haan moet kóning kraaien!''

W: ,,Maar de kip kakelt terug!''

M: ,,Man, als jij binnenkomt, dan komt er niks binnen. Nou ja, de deur gaat open. Je moet je niet zo de kaas van je brood laten eten.''

W: ,,Ik hou niet van kaas!''

Enzovoorts.