Defensie zegt contract met vijf ziekenhuizen op

Staatssecretaris Van Hoof (Defensie) heeft het contract met ziekenhuizen in Heerenveen, Den Helder, Roosendaal en Veldhoven en met het Westeinde ziekenhuis in Den Haag opgezegd. Deze ziekenhuizen raken daardoor een deel van hun personeel kwijt.

Defensie heeft de capaciteit in deze ziekenhuizen niet meer nodig nu de dienstplicht is afgeschaft. Ook gaat het ministerie op een andere manier medische teams vormen die in het buitenland kunnen worden ingezet, zo meldt het vakblad Zorgvisie.

De contracten dienden om Defensie te voorzien van regionaal gespreide specialistische hulp voor militairen. Bij de vijf ziekenhuizen omvatte het contract gemiddeld zo'n vijftien personeelsleden van wie de helft artsen.

De vijf ziekenhuizen komen ook niet voor op de lijst van vijftien waarmee Defensie onlangs afspraken heeft gemaakt voor het opzetten van extra chirurgische teams. Het ministerie betaalt voor deze ziekenhuizen een `extra' chirurgisch team (chirurg, anesthesist, drie operatiekamer-assistenten). In ruil daarvoor moeten de ziekenhuizen twee teams beschikbaar stellen die, indien nodig, elke anderhalf jaar een maand in het buitenland aan de slag gaan voor Defensie.

Bij de vijftien geselecteerde ziekenhuizen zitten maar twee academische ziekenhuizen (Maastricht en Nijmegen). Het ministerie van Defensie had er liever meer gehad, maar de andere meldden zich niet aan. Pas toen Defensie de lijst met geselecteerde ziekenhuizen had vastgesteld, reageerde de Vereniging Academische Ziekenhuizen. Deze wilde dat minister Borst (Volksgezondheid) er bij staatssecretaris Van Hoof op zou aandringen de andere academische ziekenhuizen op de lijst te plaatsen ten koste van de reeds geselecteerde andere ziekenhuizen. Volgens Borst komt de actie van de Vereniging ,,helaas te laat''.

Defensie heeft voor de financiering van de chirurgische teams 21 miljoen gulden per jaar beschikbaar. Het tempo waarin de teams worden gevormd is afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende extra personeel.