`Bommen doodden vijftig burgers'

Bij een NAVO-bombardement zijn volgens de Serviërs in een dorp in Kosovo vijftig burgers gedood en evenveel gewond. Een onafhankelijke bevestiging en een reactie van de NAVO ontbreken.

Volgens het door de Serviërs gerunde Media Centre in Priština werd het dorp Korisa, bij de stad Prizren, vannacht door acht clusterbommen getroffen. De slachtoffers zouden in meerderheid vrouwen en kinderen zijn.

De Russische Kosovo-gezant Viktor Tsjernomyrdin en de Finse president Martti Ahtisaari gaan volgende week samen naar Belgrado om het diplomatieke proces in de Kosovo-crisis weer op gang te brengen. De reis is het resultaat van overleg in Helsinki, gisteren, tussen Ahtisaari, Tsjernomyrdin en de Amerikaanse onderminister Strobe Talbott. De NAVO overweegt Ahtisaari, een man met veel diplomatieke ervaring (onder andere op de Balkan), aan te zoeken als formeel bemiddelaar in de crisis. De Finse president ontmoet vandaag secretaris-generaal Kofi Annan van de VN.

Het Kosovo-overleg maakte de afgelopen dagen weinig vorderingen. Rusland blijft dreigen zijn bemiddelingspogingen te staken als de NAVO de Russische voorstellen ,,niet serieus'' neemt, zoals president Jeltsin en minister van Buitenlandse Zaken Ivanov verklaarden. Volgens Rusland moet de NAVO haar bombardementen staken voordat de bemiddeling iets kan opleveren. Jeltsin herhaalde dat gisteren tegenover de bezoekende Franse president Chirac.

China dreigt elke beslissing in de Veiligheidsraad te boycotten als de NAVO blijft bombarderen. Vandaag belt president Clinton met zijn Chinese ambtgenoot Jiang Zemin over deze kwestie en over het recente bombardement op de Chinese ambassade in Belgrado.

Het Franse blad Le Monde meldt uit Russische bron te hebben vernomen dat president Miloševic nu instemt met de legering van een VN-macht in Kosovo op voorwaarde dat zijn macht niet wordt aangetast en hij internationale juridische immuniteit krijgt. De melding is niet bevestigd.

De NAVO zet haar bombardementen op Joegoslavië ononderbroken voort. Gisteren, de vijftigste dag van de luchtacties, was de drukste: er werden meer dan zeshonderd missies uitgevoerd. De drie grootste steden van Servië, Belgrado, Novi Sad en Niš, zaten vannacht in het donker door grafietbombardementen op energiecentrales. De NAVO trekt zich niets aan van een door Belgrado gemelde aftocht van Servische politie-agenten uit Kosovo, omdat die beperkt blijft tot een paar honderd man. President Miloševic gaf gisteren voor het eerst toe dat de strijdkrachten zware verliezen hebben geleden: ,,In deze strijd zijn veel leden van de politie en de veiligheidskrachten moedig gestorven. Hun offer is een stralend voorbeeld van dapperheid en toewijding voor volk en vaderland.''

Miloševic weigerde gisteren de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Mary Robinson, te ontmoeten. Zij zei gisteren ,,zeer ongerust'' te zijn over de NAVO-luchtacties wegens het menselijk leed dat toebrengen, maar ze heeft ook de `etnische zuivering' door de Serviërs in Kosovo gehekeld, en aangekondigd die in haar gesprek met Miloševic ter sprake te brengen. (Reuters, AP, AFP)

DOSSIER Pagina 5