Van Nelle

De illustratie bij het artikel Rotterdamse glorie (in de krant van dinsdag 11 mei, pagina 23) was geen ontwerp van Jac. Jongert (1883-1942), zoals in het bijschrift werd vermeld, maar een beeld uit de nieuwe reclamecampagne voor Van Nelle die op de vormgeving van Jongert is gebaseerd.