TIJDSCHRIFTEN

De belangrijkste (literaire) tijdschriften:

Dietsche Warande & Belfort (DWB) DWB is het oudste literaire tijdschrift van Vlaanderen. DWB besteedt ook aandacht aan andere kunsten zoals fotografie, plastische kunst, mode, theater en videokunst. In het tweede DWB-nummer van dit jaar staan gedichten van o.a. H.H. ter Balkt, Arjen Duinker, Elma van Haren, en Frans Kuipers. Verschijnt tweemaandelijks. Los nummer: 300 franken; abonnement: 1.400 franken (studenten en cjp: 995 franken). Inlichtingen: 00 32 16 29 52 94/23 51 70.

Nieuw Wereldtijdschrift (NWT) `Nut en onnut van kunst, pitspoezen en poëzie' staat op het nieuwste nummer van het NWT. Met bijdragen van Koen Vergeer en Stewart Brand. Losse nummers: 220 franken; abonnement: 1.995 franken (10 nummers). Inlichtingen 00 32 2 454 22 11.

Yang Het driemaandelijkse tijdschrift Yang publiceert al jarenlang afwijkende literatuur en essayistiek uit binnen- en buitenland. Yang 99/1, getitel `Klein Venijn', bevat de eerste aflevering van Het boek Jezebel, een ongepubliceerde roman van Louis Paul Boon. Bestellingen en abonnementen: 00 32 9 269 02 22. Prijs per nummer 340 franken. Nieuwe abonnees betalen 1.000 franken voor een jaar.

De Vlaamse Gids Tweemaandelijkse publicatie van het liberale Willemsfonds dat aan zijn drieëntachtigste jaargang toe is. Onlangs trad een nieuwe redactie aan die redactioneel onafhankelijk wil zijn en de algemeen-literaire lijn van de oude redactie wil voortzetten. Inlichtingen: 00 32 2 454 22 11. Abonnement: 800 franken; losse nummers 180 franken

Streven Cultureel Maatschappelijk Maandblad met aandacht voor filosofie, religie, literatuur, kunst, politiek, economie, sociologie en geschiedenis. In het meinummer onder meer een bijdrage van Elianne Muller over G.L. Durlacher. Losse nummers: 240 franken, abonnement: 1.926 franken.

00 32 3 237 97 94.

De Brakke Hond Tijdschrift dat een podiumfunctie wil vervullen in het landschap van de Vlaamse literaire bladen. In het laatste nummer aandacht voor debuteren in Vlaanderen. Losse nummers: 250 franken; abonnement: 800 franken. Fax 00 32 3 237 86 59 of www.brakkehond.be/

Ons Erfdeel Algemeen cultureel tijdschrift dat de culturele samenwerking tussen alle Nederlands sprekenden wil bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekendheid tracht te geven. De redactie bestaat uit Vlamingen én Nederlanders. Losse nummers: 450 franken; abonnement: 2.100 franken. Inlichtingen: 00 32 56 41 12 01.