Protest tegen nieuwe Drankwet

De algemene vergadering van NOC*NSF heeft gisteravond in een motie een beroep gedaan op de regering om het voorstel van minister Borst (VWS) tot wijziging van de Drank- en Horecawet in te trekken. De minister wil dat personeel in clubgebouwen en sportkantines een cursus gaat volgen ter bevordering van de hygiëne. De sportwereld is bevreesd dat de nieuwe regel er voor zal zorgen dat het nog moeilijker wordt vrijwilligers te vinden. NOC*NSF heeft een alternatief, veel soepeler voorstel ingediend.