Oormerkweigeraars mogen vee registreren met DNA en schets

De ongeveer veertig veehouders die principieel weigeren hun runderen van oormerken te voorzien, mogen hun vee registreren met behulp van DNA en een schets. Dit voorstel doet de Gezondheidsdienst voor Dieren aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Staatssecretaris Faber gaat het plan bespreken met de Actiegroep Gewetensbezwaarden Oormerken. De Europese Commissie heeft ingestemd met de alternatieve registratiemethode.

De oormerkweigeraars strijden al ruim zeven jaar voor een alternatieve regeling. Zij zijn tegen het prikken van de gele oormerken in kalveroren, omdat ze dit een vorm van dierenkwelling vinden. De registratie van hun vee gebeurt straks door van een haar van een kalf een DNA-profiel maken. Dit wordt samen met de schets van de koe opgeslagen in een databank. Het ministerie besloot een oplossing te zoeken voor de gewetensbezwaarde boeren, omdat hun vee als gevolg van een Europese verordening alleen nog maar mocht worden afgevoerd naar de destructie.

Eén van de oormerkweigeraars van het eerste uur, Th. de Groot uit Grou, is enthousiast over registratie door middel van DNA. ,,Dit lijkt op een doorbraak.'' De methode is pijnloos en diervriendelijk, stelt hij. Het DNA-systeem is vrij duur (ruim honderd gulden per dier). De Groot wil over een subsidie onderhandelen met het ministerie. Hij hoopt dat nu ook de blokkade van zijn bedrijf – sinds 1993 mogen de koeien van oormerkweigeraars niet vrij verhandeld worden maar alleen afgevoerd naar het slachthuis – wordt opgeheven.

Het I&R-systeem (het oormerken) werd in oktober 1991 in ons land ingevoerd en moest ervoor zorgen dat ziektes bij vee, waaronder BSE, snel konden worden opgespoord. Volgens de Algemene Inspectiedienst (AID) echter functioneert het slecht en levert het onbetrouwbare informatie op, omdat het fraudegevoelig is. Ruim tien procent van de runderen met een oormerk kan niet in het systeem worden teruggevonden.

In een aantal Europese landen is een proef gaande met elektronische registratie door middel van chips en bolussen. De chip wordt achter het oor van een kalf of in de maag ingebracht in een bolus, een glazen voorwerp. De proef moet uitwijzen of de chips de oormerken op den duur kunnen vervangen.