NOB kampt met dalende winst

Het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB), het facilitair bedrijf voor televisieproducenten en de publieke en commerciële omroep, heeft zijn winst in 1998 zien slinken tot 17 miljoen gulden, een daling van 43 procent. De omzet steeg met 8 procent tot 532 miljoen.

Ad Huijsmans, sinds negen maanden NOB-directeur, noemt tegenvallende resultaten van dochterondernemingen de voornaamste oorzaak van de winstdaling. Internationale avonturen in Duitsland, België en Frankrijk bleken verliesgevend en ook enkele Nederlandse dochters belandden in de rode cijfers. ,,In het buitenland kampten we met aanloopproblemen en onderbezetting'', aldus Huijsmans.

In het vanochtend gepubliceerde jaarverslag zegt het NOB de ,,sterktes en zwaktes'' van de acquisities van het afgelopen jaar grondig te hebben geanalyseerd. Onderdelen waar het NOB geen brood meer in ziet, zullen worden afgestoten.

Na de verzelfstandiging van het NOB, eind jaren tachtig, is de voormalige facilitaire poot van de publieke omroep begonnen met het verbreden van zijn takenpakket. Dit is gerealiseerd door een reeks overnames en het aanboren van nieuwe markten, zoals producties voor de zakelijke markt, nieuwe media en buitenlandse activiteiten. De `traditionele' productie van radio- en televisieprogramma's vormt nog maar 60 procent van de huidige omzet en het NOB is voor minder dan eenderde afhankelijk van de publieke omroep.In de komende jaren zal de omzet uit traditionele dienstverlening aan de omroepen teruglopen, zo verwacht het NOB. Om zijn aandacht beter te kunnen richten op verschillende deelterreinen, wordt het bedrijf opgedeeld in zes werkmaatschappijen. De huidige 38 bedrijfsonderdelen gaan daarin op. Van een grootscheepse reorganisatie, zoals die begin jaren negentig, na de verzelfstandiging, onder leiding van de huidige HMG-topman Pieter Porsius gestalte kreeg, is geen sprake. De privatiseringsoperatie van het NOB wordt waarschijnlijk in de loop van dit jaar voltooid. De Nederlandse staat, nu nog enig aandeelhouder, is van plan alle aandelen van de hand te doen. De overheid schat de waarde van het NOB op 450 miljoen gulden.