`Laat Kosovaren definitief blijven'

Albanezen die uit Kosovo zijn gevlucht en naar Nederland komen behoren een definitieve verblijfsvergunning te krijgen, in plaats van de tijdelijke vergunning die hun nu wordt toegekend.

Dit zegt B. Olivier, lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV) van het ministerie van Justitie en docent vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Volgens Olivier moeten de Kosovaren direct een A-status krijgen — een verblijfsvergunning op grond van het verdrag van Genève — omdat het ,,op het eerste gezicht'' duidelijk is dat het om vluchtelingen gaat.

,,Het naakte feit dat ze Albanees zijn, is voor de Serviërs reden om ze Kosovo uit te drijven. De Nederlandse regering erkent dat bovendien door te spreken van `groepsvervolging'. Dat betekent dat er niet meer individueel beoordeeld hoeft te worden. De Albanezen uit Kosovo zijn al op het eerste gezicht, prima facie zoals het heet in het vluchtelingenverdrag, herkenbaar als vluchteling. Je kan ze dus de A-status niet onthouden'', aldus Olivier.

Albanezen uit Kosovo krijgen sinds 21 april een voorwaardelijke verblijfsvergunning (vvtv) voor één jaar. Deze vergunning geeft het recht in Nederland te verblijven, omdat terugzenden onverantwoord zou zijn. Als de situatie is verbeterd, wordt deze status ingetrokken.

Volgens Olivier is deze tijdelijke status niet van toepassing op de Kosovaren. ,,Een vvtv kan worden afgegeven als de aanvraag niet beoordeeld kan worden, omdat daarvoor het individuele verhaal van die asielzoekers bekeken moet worden. Dat is nu niet aan de orde. Hun individuele verhaal hoeft niet te worden beoordeeld. Als ze Albanees zijn en uit Kosovo komen, zijn ze vluchteling. Dat is direct duidelijk.''

Volgens Olivier is het ,,helemaal idioot'' dat besluiten van de immigratiedienst over Kosovaren die al langer in Nederland verblijven, worden ingetrokken en omgezet in een voorwaardelijke vergunning. ,,Ze zijn een beetje aan het knoeien bij Justitie'', aldus het lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken.

    • Yasha Lange