Klagen over advocaten eenvoudiger

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft sinds april dit jaar in zes arrondissementen een klachten- en geschillencommissie ingesteld. Cliënten die klachten hebben over de prijs en de prestatie van een advocaat of declaratiegeschillen kunnen hier terecht. Dit maakte de Orde gisteren bekend bij de presentatie van het jaarverslag van 1998.

De Orde wil bovendien dat kantoren eerst proberen om problemen met cliënten zelf op te lossen door middel van een klachtenafhandelaar. Wanneer deze het geschil niet kan beëindigen, komt de geschillencommissie er aan te pas.

De commissie bestaat uit een rechter, een advocaat en iemand van een consumentenorganisatie. Zij is ingesteld omdat het tuchtrecht vaak een te zwaar wapen wordt bevonden voor een geschil tussen advocaat en cliënt.

De geschillencommissie is ingesteld in ongeveer 70 kantoren in de arrondissementen Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Den Bosch en Maastricht. Wanneer het systeem goed blijkt te werken, komt het in het hele land.

De Orde wees ook op de dreigende leegloop bij de sociale advocatuur. ,,De betaling van pro deo advocaten door de overheid is bijna een aalmoes'', vindt deken P.von Schmidt auf Altenstadt. ,,Er zijn al veel ervaren sociale advocaten overgestapt naar de betalende praktijk of een andere juridische functie.''

Omdat de overheid nog steeds geen financiële toezeggingen heeft gedaan, dreigt het aanbod van rechtshulp voor minder daadkrachtige burgers op te drogen, aldus de deken.