Huibregtsen wil erevoorzitter NOC worden, geen erelid

Voormalig voorzitter van NOC*NSF, Wouter Huibregtsen, zal niet worden onderscheiden door de overkoepelende sportbond. Dat maakte interim-voorzitter Joop van der Reijden gisteravond bekend tijdens de ledenvergadering op Papendal. Huibregtsen, die acht jaar voorzitter was, zou geen genoegen hebben willen nemen met het erelidmaatschap van NOC*NSF.

Volgens Van der Reijden wil Huibregtsen op een andere manier worden onderscheiden dan zijn voorgangers. Dat zou neerkomen op een benoeming tot erevoorzitter. Dat kan slechts door de statuten te wijzigen en daaraan wil het bestuur geen medewerking verlenen. Van der Reijden gaf toe dat dat besluit niet alleen door de sportkoepel was genomen. De interim-voorzitter wilde niet bevestigen dat de politiek bij de beslissing was betrokken. Huibregtsen trad vorig jaar maart af nadat hij in opspraak was geraakt door beledigende uitspraken die hij over kroonprins Willem-Alexander zou hebben gedaan.

Van der Reijden probeerde deze gevoelige kwestie gisteravond zo secuur mogelijk te behandelen. Tegen zijn gebruik in had hij de korte tekst waarmee hij het nieuws bekendmaakte op een papiertje geschreven. Veel meer wilde hij er daarna niet meer over zeggen. Bestuurslid Wim Cornelis was belast met het organiseren van een diner waarbij officieel afscheid zou worden genomen van Huibregtsen en andere leden van het voormalige college. Die poging mislukte echter omdat de meeste betrokkenen geen interesse hadden. ,,En dat spijt mij hooglijk'', aldus Cornelis.

Huibregtsen kreeg ruim een jaar na zijn aftreden eindelijk een officiële opvolger. Gisteren werd Hans Blankert voor een periode van vier jaar benoemd. De huidige voorzitter van VNO-NCW zal pas na zijn vertrek bij de werkgeversorganisatie in november met zijn werkzaamheden bij de sportkoepel beginnen. Tot dat moment blijft interim-voorzitter Van der Reijden aan. De uitverkiezing van Blankert nam nog geen minuut in beslag. De vergadering liet Van der Reijden niet eens uitpraten en begon ten teken van algehele instemming te klappen. Bij de vorige bijeenkomst, in februari, hadden de sportbonden al unaniem aangegeven in Blankert een geschikte voorzitter te zien. De 59-jarige Blankert was zelf niet aanwezig op Papendal.

Blankert was al wel betrokken bij de keuze van een nieuwe directeur voor NOC*NSF. Hij was aanwezig bij gesprekken met een aantal kandidaten. De sportkoepel is er echter nog niet in geslaagd een geschikt persoon te vinden. Er werd een extern bureau in de hand genomen en op een advertentie kreeg men op Papendal 138 reacties. De voorgedragen kandidaat werd door het bestuur te licht bevonden. Van der Reijden sprak gisteren de hoop uit dat er in november, gelijkertijd met de start van Blankert, een nieuwe directeur is gevonden.

De hoge salariëring van interim-directeur Bas Vos is een van de oorzaken waardoor NOC*NSF het afgelopen jaar met een verlies van 827.000 gulden werd afgesloten. Dat is tien procent van het eigen vermogen. Penningmeester Hans Gerrits-Jans zei deze ontwikkeling ,,uiterst vervelend'' te vinden, maar toonde zich niet verontrust. Volgens hem hebben ,,incidentele factoren, die alle verklaarbaar zijn'' het verlies veroorzaakt. Ook de financiële commissie zag geen reden een negatief oordeel uit te spreken.

    • Hans Klippus