GroenLinks blijft Kosovo-beleid van NAVO steunen

GroenLinks blijft de Kosovo-politiek van de NAVO steunen, hoewel het kabinet pleidooien van die partij voor een pauze van 48 uur in de NAVO-bombardementen op Joegoslavië afwijst.

In een spoedoverleg in de Tweede Kamer bleek de fractie van GroenLinks gisteren verheugd over opmerkingen van minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) dat een tijdelijke bombardementspauze in de huidige situatie niet gewenst is maar op zichzelf voor de NAVO en de regering ,,geen taboe'' is. Zo'n pauze ,,kan'' deel uitmaken van een diplomatieke operatie, aldus Van Aartsen, die duidelijk maakte dat de NAVO er rekening mee houdt dat een bombardementspauze in de toekomst nuttig kan zijn om een internationaal diplomatiek akkoord over Kosovo te bevorderen.

Maar dan moet zo'n pauze onderdeel zijn van een politieke oplossing voor de Kosovo-crisis in een totaalpakket. Daarbij moet de Joegoslavische president Miloševic substantieel en controleerbaar tegemoet komen aan eisen als de militaire ontruiming van Kosovo en beëindiging van het geweld tegen de Kosovaren, zei de minister.

De overgrote meerderheid van de Kamer was het met hem eens dat een pauze in de bombardementen ,,geen beloning voor Miloševic'' mag zijn zolang hij niet echt op zulke voorwaarden ingaat.

Kamerlid Vos herhaalde namens GroenLinks aan het einde van het debat haar oorspronkelijke verzoek om direct een pauze af te kondigen niet meer. Toen Van Aartsen vervolgens de conclusie trok dat ook GroenLinks het met hem eens leek te zijn, corrigeerde Vos hem. Zij benadrukte dat haar pleidooi voor een tijdelijke bombardementspauze erop gericht was de kans op een politieke oplossing te verbeteren. Na de aanval op de Chinese ambassade in Belgrado, vorige week vrijdag, zou zo'n gebaar van de NAVO juist de ,,diplomatieke stagnatie kunnen doorbreken'' en de bereidheid van China vergroten om in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in te stemmen met een akkoord, zei zij.

Van Aartsen deelde de kritiek van de Kamer op ,,afgrijselijke vergissingen'' in de NAVO-luchtacties zoals het bombarderen van de Chinese ambassade, die hij ,,een stupiditeit'' noemde.

Nederlands vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad heeft daarvoor tweemaal excuses aangeboden. Nederland zou gisteravond in de NAVO-raad het probleem van dergelijke blunders aan de orde stellen, zei Van Aartsen.