EXPOSITIES

De drie belangrijkste tentoonstellingen georganiseerd naar aanleiding van het Boon-jaar:

Fabrieksstad Aalst In Aalst is onder de titel `Fabrieksstad Aalst of de spoken van L.P. Boon' een grote overzichtstentoonstelling ingericht, verspreid over drie locaties. In het Belfort aan de Grote Markt is in beeld gebracht hoe het idyllische stadje Aalst in de loop van de negentiende eeuw veranderde in een grauwe industriestad, waar aan het einde van die eeuw een verbeten sociale strijd tussen katholieken en socialisten werd gevoerd en waar het Daensisme (een christelijke variant van het socialisme) tot grote bloei kwam.

Schrijver Boon Het tweede deel, in het Oud Hospitaal aan de Oude Vismarkt 13, heeft de wording van de schrijver Boon tot onderwerp. Tegen de achtergrond van de eerste helft van de 20ste eeuw wordt het milieu getoond waarin hij opgroeide.

Kunstenaar Boon Het derde deel is te bezichtigen in De Werf, Molenstraat 51. Hier is de verdere ontwikkeling van Boons kunstenaarschap in beeld gebracht. Veel aandacht voor zijn plastische werk en fotoverzameling.

9 mei t/m 31 oktober 1999. Di t/m zo 10-18 uur. Wo tot 21 uur. 00-32-53-73 23 40.