Zorgrecht

In NRC Handelsblad van 6 mei stond een artikel over pleegouderschap. Er is een tekort aan pleeggezinnen, en dat tekort wordt niet kleiner. We kunnen de mensen die hun huis en hart openstellen voor andermans kinderen niet genoeg waarderen.

Het zou mooi zijn, als zij erop konden rekenen dat de kinderen die zij opnemen hen ook werkelijk nodig hebben. Soms is dat niet het geval: ik weet gescheiden ouders zonder ouderlijk gezag en grootouders, die dolgraag voor hun (klein)kind zouden zorgen, maar daar van de verantwoordelijke instanties de kans niet toe krijgen. Wordt het niet tijd voor een zorgrecht?

    • Drs. T.P. Barendse-Cornelissen
    • Voorzitter Kinderen-Ouders-Grootouders