WORKFORCE

Het Amerikaanse bedrijfsleven blijft maar aan de gang met inkrimpen en afslanken ondanks een economie in topvorm. Hoewel 1993 met 615.186 ontslagen aanvankelijk het topjaar van het decennium beloofde te worden boekte 1998 een nieuw record met 677.795 ontslagen, tien procent meer dan in 1993. De Federal Reserve Bank, weet het Amerikaanse blad Workforce, heeft becijferd dat de Amerikaanse werknemer dit decennium een kans van 3,5 procent heeft op ontslag.

Het blad wijt de anorexia van het Amerikaanse bedrijfsleven vooral aan het feit dat de gemiddelde onderneming niet verder denkt dan de volgende kwartaalcijfers, omdat Wall Street reageert op ook maar de geringste afname van de recordwinsten. Het blad meent dat de crisis in Azië en Latijns Amerika de exportcijfers en het prijsniveau dusdanig onder druk heeft gezet dat veel ondernemingen alleen nog kunnen bezuinigen door banen te schrappen, terwijl andere daarentegen zitten te schreeuwen om mensen.

Daar komt bij dat ondernemingen als AT&T, Boeing, Sears en Xerox, die begin jaren negentig samen 249.836 banen schrapten, drie jaar later al weer 63.800 nieuwe mensen hadden aangenomen. Hetzelfde beeld komt naar voren uit een onderzoek van de American Management Association. Tweederde van het aantal ondernemingen die in 1998 banen schrapten, creëerden in hetzelfde jaar nieuwe banen. Een derde van de respondenten nam de mensen in dienst die eerder waren ontslagen.

In ieder geval is de tijd voorbij dat ondernemingen het schrappen van banen als een nederlaag zagen. De meeste werknemers accepteren het permanente afslanken omdat ze gemakkelijk aan ander werk kunnen komen, zij het steeds vaker als tijdelijke kracht of door er een baantje bij te nemen, of beide. Volgens het Amerikaanse Bureau voor Werkgelegenheidsstatistiek zullen er in 2006 151 miljoen banen zijn die voor rekening komen van 141 miljoen werknemers.

Op gezag van het Hudson Instituut voor Werkgelegenheidsontwikkeling schrijft het blad dat de krappe arbeidsmarkt volgend jaar wat ruimer zal worden als gevolg van economische neergang, maar zal het arbeidstekort daarna weer groeien en groter worden dan op dit moment. Steeds meer werknemers krijgen overigens wel genoeg van het jojo-gedrag van de grote ondernemingen en beginnen voor zichzelf. Twintig procent van de Amerikaanse deelnemers aan de arbeidsmarkt werkt nu voor eigen rekening. Elf procent van de managers die in 1998 werden ontslagen begon een eigen onderneming. En degenen die dat niet doen raken gedemotiveerd, wantrouwen de leiding, en zijn nauwelijks meer te porren voor de zoveelste topprestatie.

Het managementdogma dat mensen en hun kennis de belangrijkste waarde-onderdelen van een onderneming zijn verwordt door het obsessieve afslanken tot een loos ritueel. Hoewel het bedrijfsleven weet dat de waarde van mensen en kennis even groot is als die van de andere bedrijfsonderdelen zijn ze nog steeds niet formeel verplicht die waarde in de boekhouding op te nemen.

En dan te bedenken dat de waarde van het afslanken zelf twijfelachtig is. Uit een onderzoek van de Wall Street Journal bleek bijvoorbeeld dat de aandelen van een bedrijf eerst stegen na een afslankingsoperatie, maar na twee jaar 17 tot 48 procent achterliepen bij die van vergelijkbare ondernemingen.

Workforce verschijnt eens per maand.

www.workforceonline.com

    • Herman Frijlink